Privacyverklaring CCMA Website

In deze privacyverklaring lees je hoe wij, Customer Contact Managers Association (CCMA), omgaan met jouw persoonsgegevens. Deze verklaring is opgesteld op 01 februari 2024.

1.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

CCMA verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten, of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Het gaat om deze gegevens:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • functie die je hebt
 • bedrijf/organisatie waar je werkt
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • IP-adres
 • IBAN (alleen voor betaalde evenementen/diensten)

1.2 Met welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?

 1. Fysieke evenementen die we organiseren, denk aan site visits, Manager of the Year etc.
 2. Online evenementen: zodat je de online deel kunt nemen, denk aan webinars of digitale meetingen.
 3. Gratis nieuws: zodat je mails of Nieuwsbrieven ontvangt met de link naar inspiratie, lessen en tips.
 4. Facturatie: zodat we je facturen kunnen sturen.
 5. Post: zodat we je bijvoorbeeld een boek, kaartje, drukwerk of andere dingen kunnen opsturen, die we niet online kunnen regelen.

1.3 Wanneer en met wie delen wij persoonsgegevens?

CCMA verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze leden. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

1.4 Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

CCMA neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

1.5 Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

De CCMA bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij jouw gegevens verzamelen. Als je onze mails niet meer wilt ontvangen, dan kun je je uitschrijven en worden je persoonsgegevens uit het systeem verwijderd.

De gegevens in ons boekhoudpakket bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We verwijderen deze gegevens binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichtingen.

1.6 Welke cookies gebruiken wij?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website makkelijker te maken. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Met jouw toestemming plaatsen wij ook tracking cookies op je computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo te leren welke pagina’s interessant zijn voor onze leden. 3

Dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke. Maar alleen om gerichte informatie af te stemmen op je profiel, zodat deze zo relevant mogelijk voor jou zijn.

1.7 Verzamelen wij bijzondere of gevoelige persoonsgegevens?

Het is niet onze bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Denk je dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact op met [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

1.8 Foto’s en video

Wanneer je deelneemt aan één van onze evenementen, dan kan het voorkomen dat je op foto of video komt te staan. Wij gebruiken deze beelden op de website en, soms, op andere communicatie uitingen (denk aan LinkedIn posts).

Wanneer je niet in beeld wilt, geef dat dan aan op en tijdens het evenement, dan kunnen we er rekening mee houden. Mocht je achteraf toch liever hebben dat je niet in beeld komt, neem dan even contact met ons op. Dan kunnen we de beelden aanpassen of verwijderen.

Zonder bericht zijn wij vrij om jouw beeld te gebruiken.

1.9 Wil je je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Dat mag natuurlijk! Je hebt het recht om:

 • je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CCMA.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, neem dan contact op met ons via [email protected].

Het bestuur van de CCMA.