CCMA Homepage      Contact

Contact

Beroepsvereniging CCMA

E-mail
E | secretariaat@ccma.nu
W | www.ccma.nl

Social Media
Facebook | www.facebook.com/ CCMANederland
Twitter | @ccma_nl #vccma
Lindedin | customer contact management association

Facturen/ Invoices (bij voorkeur digitaal / please send digital)
E | facturen@ccma.nu
Tenaamstelling/ To: C.C.M.A.

SEPA/ IBAN: NL 02 RABO 0168 8152 30 (BIC/ SWIFT: RABONL2U)
BTW nummer/ VAT Number: NL8091.17.460B01

Kamer van Koophandel/ Chamber of commerce: 33 30 59 77
Laatste statuten wijziging/ latest update: 1 juli 2014
Statuten Vereniging CCMA: Statuten en lidmaatschapsvoorwaarden zijn op te vragen bij de KvK te Rotterdam
en bij het CCMA Secretariaat.

 

Dichterbij succes in klantcontact kom je niet.

© 2021 - COPYRIGHT CCMA • PRIVACY VERKLARING