CCMA Homepage      Juridisch      Verkorte Voorwaarden

Verkorte voorwaarden lidmaatschap CCMA (volledige zijn te lezen in de statuten - 1 juli 2014):

- Indien u gekozen hebt voor het basis lidmaatschap is het lidmaatschap een persoonsgebonden lidmaatschap en bent u het lid. (u bent lid en contactpersoon en hebt tevens stemrecht binnen de vereniging)

- Indien u gekozen hebt voor het bedrijfslidmaatschap is het lidmaatschap gekoppeld aan het bedrijf dat u vertegenwoordigt, maar bent u onze contactpersoon (en hebt u tevens stemrecht binnen de vereniging)

- Bedrijfslidmaatschap: u of een andere collega is welkom bij CCMA events.
- Bij veel events die we organiseren geldt dat collega's een z.g. NIET commercieel profiel dienen te hebben. (dit staat duidelijk bij de aanmelding beschreven van het desbetreffende event)
- Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar (m.u.v. speciale acties die voor een periode van langer dan 1 jaar zijn afgesloten) en is opzegbaar tot 10 dagen voor het einde van het kalenderjaar.
- Per 1 januari van het nieuwe jaar zal het lidmaatschap automatisch verlengd worden met 1 jaar.

- De kosten voor het lidmaatschap worden naar rato berekend in het jaar dat het lidmaatschap wordt aangegaan

- Het nieuwe lidmaatschap valt onder de wet 'kopen op afstand' en kent een 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan het nieuwe lidmaatschap nog kostenloos geannuleerd worden. Een bericht naar secretariaat@ccma.nu is dan voldoende. U ontvangt een bevestiging hiervan.

Dichterbij succes in klantcontact kom je niet.

© 2019 - COPYRIGHT CCMA • PRIVACY VERKLARING