CCMA Homepage      Juridisch      Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid 
Vanzelfsprekend besteden wij grote zorg aan de opmaak en ook de inhoud van onze website. Desalniettemin kan het voorkomen dat u onjuistheden op de website aantreft. De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. De CCMA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de hier getoonde informatie. 

Daar waar gebruik gemaakt wordt van aan deze site gekoppelde internetsites van derden, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze sites. 

Privacy voorwaarden 
Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen (WBP) verwerkt. Wij stellen uw persoonlijke gegevens nooit beschikbaar aan derden. 

Copyright 
Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Dichterbij succes in klantcontact kom je niet.

© 2018 - COPYRIGHT CCMA • DISCLAIMER