CCMA Homepage      Event      Kennis Events

Binnenkort plannen wij de interactieve workshop: Welke impact heeft de nieuwe privacywet (AVG) op jouw contact center?

Tijdens deze interactieve workshop kun je al je vragen stellen over wat de nieuwe privacywet betekent voor zaken zoals: het opnemen van gesprekken, het inzien en muteren van klantgegevens, quality monitoring en wat zijn de antwoorden die jouw agents kunnen geven op vragen van kla

Binnenkort organiseert de CCMA in samenwerking met de KCM en Factor50 Informatieveiligheid een interactieve workshop over de nieuwe privacywetgeving die in mei aanstaande van kracht wordt. Omdat binnen contact centers heel veel (persoons)gegevens worden verwerkt is de impact van deze nieuwe wet groter dan je misschien zult verwachten. Als CCMA vinden we het belangrijk dat onze leden goed voorbereid zijn op deze wet en weten wat ze moeten doen om er tijdig klaar voor te zijn. Het doel van deze workshop is vragen en thema’s te bespreken die voor ieder contact center relevant zijn en waarop deze nieuwe wet van toepassing is.

We starten met een kort algemeen verhaal over de nieuwe wet. Wat betekent deze en wat zijn de verschillen met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb)? Daarna gaan we aan de hand van concrete vragen die je kunt insturen interactief aan de slag. Vragen als: ‘Mag ik straks nog gesprekken opnemen?’ of ‘Mogen mijn medewerkers bepaalde gegevens nog inzien?’ of ‘Moeten al mijn medewerkers straks worden gescreend?’ passeren in ieder geval de revue. Heb je vragen stuur dan een mail naar secretariaat@ccma.nu

 

 

 

Eerstvolgende kennisevent

29 maart 2018    AVG worksop i.s.m. KCM
Interactieve workshop over de nieuwe privacy wetgeving

Locatie: Frontline, Lange Dreef 15, Vianen

Tijden: 15.30 uur - 18.00 uur (aansluitend borrel)

Dichterbij succes in klantcontact kom je niet.

© 2018 - COPYRIGHT CCMA • DISCLAIMER