CCMA Homepage      Event      CCMA Studiereis

Hoofdsponsor :  

Klantcontact is overal, zowel in letterlijke als met name in figuurlijke zin. De CCMA en haar leden zijn betrokken bij ontwikkeling en innovaties in het vak klantcontact. In 2017 werd in samenwerking met hoofdsponsor PushCall een studiereis naar Berlijn georganiseerd. Inmiddels worden er, in samenwerking met hoofdsponsor 2018 Evolve IP, gesprekken en ontmoetingen georganiseerd met organisaties in Londen. Vanzelfsprekend wordt er ook tijd ingeruimd om met de andere deelnemers van gedachten te wisselen over de opgedane kennis en ervaringen. Naast het programma, krijgen je de kans om de energie van ons netwerk te ervaren. Wij bieden met actuele  onderwerpen en vooruitstrevende organisaties een zeer divers programma dat een frisse blik zal werpen op eigen situaties in Nederland. Een uitstekende mogelijkheid tot kennisuitwisseling en kruisbestuiving.

Studiereis 2017

Met o.a. de finalisten van de CCMA Awards 2017 en diverse genodigde contact center managers en relaties van de CCMA bezochten we een aantal inspirerende en vooruitstrevende organisaties in Berlijn.

Datum & bestemming 2018

1 & 2 november 2018 - Londen

Dichterbij succes in klantcontact kom je niet.

© 2018 - COPYRIGHT CCMA • PRIVACY VERKLARING