CCMA Homepage      Contact

Contact

Beroepsvereniging CCMA

E-mail:
E | secretariaat@ccma.nu
W | www.ccma.nl


Social Media
Facebook | www.facebook.com/CCMANederland
Twitter | @ccma_nl #vccma

Lindedin | customer contact management association 
Facturen leveranciers / Invoice address (voorkeur digitaal / please send digital)
E | facturen@ccma.nu

Tenaamstelling / To : C.C.M.A.
SEPA / IBAN : NL 02 RABO 0168 8152 30

BIC (SWIFT) : RABONL2U

BTW nummer - VAT Number: NL8091.17.460B01

Kamer van Koophandel te Rotterdam / Chamber of commerce : 33 30 59 77
Laatste statuten wijziging / latest update: 1 juli 2014

Statuten Vereniging CCMA:
Statuten en lidmaatschapsvoorwaarden zijn op te vragen bij de KvK te Rotterdam
en bij het CCMA Secretariaat.

 

Dichterbij succes in klantcontact kom je niet.

© 2018 - COPYRIGHT CCMA • DISCLAIMER